HUAWEI Quick App podnecuje komercializáciu speňažením reklamy

SHENZHEN, Čína, 12. októbra 2021 - Služba HUAWEI Ads Publisher oficiálne podporila rýchle aplikácie. Platforma využíva masívne možnosti platformy a údajov Huawei, aby pomohla vývojárom získať príjem prístupom k cielenému reklamnému obsahu a jeho zobrazením s vysokou kvalitou a hodnotou vo svojich rýchlych aplikáciách.

Čulá premávka a vysoká konverzia

Rýchle aplikácie sa inštalujú zdarma a ťuknutím na položku sa otvoria z akejkoľvek lokality ako je HUAWEI AppGallery, Huawei Quick App Center alebo HUAWEI Assistant·Today, na rôznych zariadeniach Huawei vrátane mobilných telefónov, počítačov, tabletov, zariadení pre nasadenie na hlavu (head unit) a Visions. Na druhej strane je možné jednoducho dosiahnuť získanie, aktiváciu a udržanie používateľov, lebo rýchle aplikácie umožňujú neustály prístup k službám a obsahu. Všetky tieto prednosti priťahujú stovky miliónov aktívnych používateľov mesačne. Od 30.júna 2021 vyvinuli vývojári na celom svete 8 700 rýchlych aplikácií s medziročnou mierou rastu 190 %; pričom mesačný počet aktívnych používateľov HUAWEI Quick App presiahol 150 miliónov s medziročnou mierou nárastu 114 %.

Rozsiahle reklamné formáty

HUAWEI Quick App podporuje rôzne reklamné formáty:

Natívna reklama: bez problémov sa zmestí do obsahu aplikácie. Tieto reklamy majú prirodzený vzhľad, a preto sú vo všeobecnosti používatelia ochotnejší pozrieť si obsah reklamy.
Reklama za odmenu: ponúka používateľom odmenu v rámci aplikácie za pozretie videí v celej ich dĺžke.
Reklama v reklamnom pruhu: obdĺžnikové obrázky, ktoré zaberajú miesto v rámci aplikácie na obrazovke zariadenia buď hore, v strede alebo dole. Reklamy v reklamnom pruhu sa v pravidelných intervaloch automaticky obnovujú. Keď používateľ klikne na reklamu v reklamnom pruhu, je presmerovaný na stránku zadávateľa reklamy.
Medzipriestorová reklama: otvorí sa automaticky na celej obrazovke, keď používatelia spustia, prerušia alebo opustia aplikácie.
Široká škála zdrojov reklamy

Prístupom k službe HUAWEI Ads Publisher Service získajú vývojári rýchlych aplikácií prístup k veľkému množstvu zdrojov reklamy. Na základe veľkej používateľskej základne zariadení Huawei, dokázala aplikácia HUAWEI Ads integrovať zdroje zo samotnej spoločnosti Huawei, od priekopníckych vývojárov HMS a zadávateľov reklamy, čo uľahčilo a urýchlilo vývojárom získať prémiový reklamný obsah a začať speňažovať svoje podnikanie.

HUAWEI Quick App plánuje ponúknuť diverzifikovanejšie a rozsiahlejšie formáty na obohatenie foriem prezentácie, s ponukou viacerých spôsobov na speňažovanie. Viac informácií o reklamných službách HUAWEI Quick App nájdete na stránke HUAWEI Developers.

  • Issue by:Huawei consumer business group
  • Web:http://
  • About Viv-Media|Free Add URL|Submit Press Release|Submit How To|SiteMap|Advertise with Us|Help|Contact Viv-Media |China Viv-Media
  • Copyright© 2010-2020 viv-media.com Corporation.
    Use of this web constitutes acceptance of Terms of Service and Privacy Policy. All rights reserved.  Poetry Online :Ancient Chinese Poetry